Všechny kategorie

Financování projektu

Projekty

Tento kurz je zaměřen na základní pojmy a zabývá se rozpočtem projektu, aktivy a pasivy, příjmy, výdaji, zdroji financování.

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti

Tento kurz je zaměřen na problematiku komunikačních dovedností. Představuje jednotlivá média, cvičení psaní tiskové zprávy, vystupování před kamerou aj.

Manažerská ekonomika

Manažerské dovednosti

Základními zdroji informací pro veškeré ekonomické rozhodovací procesy v podniku či firmě, jsou výstupy účetnictví. Každý manažer, který má rozhodovat o dění ve firmě, by měl proto znát tyto výstupy, umět s nimi pracovat a současně rozumět jejich vzájemným vztahům.

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti

Kurz popisuje co je náplní manažera a jaké jsou možnosti vedení pracovníků.

Pedagogické minimum

Pedagogické minimum

„Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ Jan Amos Komenský

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Kurz popisuje základní pojmy této problematiky jakou je přednáška, případová studie, demonstrování. Dále je zde řešena pozice řečníka, typy dýchání, přízvuk, dynamika a rytmus projevu.

Projektové řízení

Projekty

Tento kurz je zaměřen na procesy řízení komunikace, strategii řízení, plány komunikace, formy komunikace a problematické body komunikace.

Řízení efektivní spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a komerční sférou

Komunikační dovednosti

Vztah akademické a komerční sféry je třeba založit na oboustranně výhodných a dlouhodobých motivacích, jejichž uplatnění přinese ve výsledku trvalý prospěch a užitek především České republice a jejím občanům.

Vedení projektových týmů

Projekty

Tento kurz je zaměřen na problematiku projektových týmů. Cílem je naučit se zásady fungování týmu. Vyzkoušet si práci v týmu, uvědomit si svoji roli v týmu a naučit se zásady nutné pro vedení týmu.