Projekty

Závěrečný test

Financování projektu

Projekty

Tento kurz je zaměřen na základní pojmy a zabývá se rozpočtem projektu, aktivy a pasivy, příjmy, výdaji, zdroji financování.

Projektové řízení

Projekty

Tento kurz je zaměřen na procesy řízení komunikace, strategii řízení, plány komunikace, formy komunikace a problematické body komunikace.

Vedení projektových týmů

Projekty

Tento kurz je zaměřen na problematiku projektových týmů. Cílem je naučit se zásady fungování týmu. Vyzkoušet si práci v týmu, uvědomit si svoji roli v týmu a naučit se zásady nutné pro vedení týmu.