Prezentační dovednosti

Závěrečný test

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Kurz popisuje základní pojmy této problematiky jakou je přednáška, případová studie, demonstrování. Dále je zde řešena pozice řečníka, typy dýchání, přízvuk, dynamika a rytmus projevu.