Pedagogické minimum

Závěrečný test

Pedagogické minimum

Pedagogické minimum

„Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ Jan Amos Komenský