O CVVI

Potřeba malých a středních firem dostat se k výsledkům aplikovaných výzkumů a mít možnost blíže spolupracovat s univerzitami, vysokými školami a výzkumnými centry se stala hlavním podnětem pro vznik Centra pro výzkum, vývoj a inovace (CVVI). Posláním CVVI je propojit svět univerzitního primárního výzkumu se světem špičkových společností v daném oboru. Tento most by měl přispět ke spolupráci pro aplikaci tohoto výzkumu v praxi. CVVI zasahuje do mnoha odvětví a v jednotlivých institutech se věnuje oblastem, které jsou předmětem zájmu členů a partnerských organizací. V současné době se jedná zejména o výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, dopravy a dopravní bezpečnosti, v oblasti zájmu je také snižování energetické náročnosti či regionální rozvoj.

Vize

Cílem centra je stát se špičkovou výzkumnou institucí v oblasti aplikovaného výzkumu, která bude zaměřena na spolupráci a na propojení primárního výzkumu s praxí. Důležitou součástí poslání CVVI je rozvoj znalostí a dovedností v regionu, stejně jako i zapojení vědy a výzkumu do každodenního života.

Mise

CVVI chce během dvou let vybudovat špičkovou výzkumnou instituci zaměřenou na výzkum a inovace. Prostřednictvím regionálních rozvojových aktivit se CVVI chce stát též významným subjektem, který zajišťuje přenos inovačních technologií v regionech, kde působí.

Více o CVVI na http://cvvi.eu/